Nakladatelství Pavel Mervart

ŘÍŠE DUCHA A ŘÍŠE CÍSAŘOVA

Obálka knihy: Říše Ducha a říše císařova

Nikolaj Berďajev

Cena 125 Kč
Běžná cena 139 Kč
Sleva 10% (14 Kč)
Dostupnost Momentálně nedostupná
Poštovné ZDARMA

Říše Ducha a říše císařova

Říše Ducha a říše císařova je posledním dílem Nikolaje Berďajeva z roku 1949. Autor v ní shrnuje své celoživotní úsilí o pravou křesťanskou filosofii založenou na myšlence svobody, ale též vyjadřuje své zklamání z poválečného duchovního vývoje Evropy a Ruska – z razantního nástupu marxismu, sekulárního existencialismu a Heideggerovy filosofie. Základním směřováním filosofie musí být podle Berďajeva úsilí o pravdu. Ta však není totožná s poznatky věd, dějinnou praxí v marxistickém smyslu ani s existenciálními stavy úzkosti či vydanosti smrti. Otázku po pravdě nelze nejen zodpovídat, ale ani náležitě položit bez „mýtu“ Boha a Ducha. Berďajev ovšem chce tradiční teologické představy vymanit ze sevření scholastického objektivismu a též naprosto neadekvátní ateistické kritiky. Odtud se odvíjí jeho učení o „dvou říších“ – objektivizující, a tedy nutně násilné „říše císařovy“ a neviditelné, ale vším stále více pronikající říše Ducha, která je pro něj vždy říší autentické lidské svobody. Tu v žádném případě nelze ztotožňovat s ryze formální a vnějškovou politickou, či dokonce jen ekonomickou svobodou v liberálním smyslu. Svoboda – a to i svoboda ke zlu, k odpadnutí od Boha – je pro Berďajeva absolutním rysem v člověku, a tedy i Božím darem, který, ač zapomenut a zašlapán v dějinných událostech posledního staletí, jedině může člověka vrátit sobě samému a nakonec i Bohu.

Další informace o knize

Počet stran 173
Typ Brožovaná
Rok vydání 2006
ISBN 80-86818-16-0
Rozměry 115 x 165 mm