Nakladatelství Pavel Mervart

PARRÉSIA I (2007) REVUE PRO VÝCHODNÍ KŘESŤANSTVÍ

Obálka knihy: PARRÉSIA I (2007) Revue pro východní křesťanství

Michal Řoutil, Pavel Milko

Cena 224 Kč
Běžná cena 249 Kč
Sleva 10% (25 Kč)
Dostupnost Skladem
Poštovné ZDARMA
Koupit knihu

PARRÉSIA I (2007) Revue pro východní křesťanství

Ročenka Parrésia si vytyčila nemalý cíl: představit křesťanský Východ jako svébytnou entitu a neopomenutelnou součást křesťanstva. V této snaze navazuje především na sborník – časopis Orthodox revue, vydávaný v letech 1997–2001. Dodnes vyšlo 5 čísel, resp. 4 svazky, a jako poslední projekt byl r. 2006 vydán ve spolupráci s Pravoslavnou bohosloveckou fakultou v Prešově překlad Pravoslavné spirituality metr. Hierothea (Vlachose). Orthodox revue kladla důraz na překlad studií pravoslavných autorů a publikování originálních statí. Přes příznivý ohlas mezi čtenáři i odborníky však bylo zřejmé, že se koncept sborníku přežil. Revue Parrésia se obsahově i formálně ubírá jiným směrem. Zcela se změnil rámec časopisu – křesťanský Východ bude nyní představen nejen ve své pravoslavné (ortodoxní), ale i jinoslavné (heterodoxní) podobě. Kromě teologie se bude věnovat i kulturním dějinám, výtvarnému umění či politickým souvislostem života východních církví. Hlavním těžištěm budou statě českých autorů, doplňované o překlady zásadních prací světových autorů (viz v tomto čísle stať významného syrologa 20. stol., prof. Sebastiana P. Brocka). Nedílnou součástí budou překlady základních děl východního křesťanství z originálních jazyků (viz první český překlad Mučednictví a utrpení svatého Eustathia Mcchethského). Velkou péči chceme věnovat také aktuálním otázkám, jednak připomínkou zajímavých osobností a událostí, jednak autorskými rozhovory s významnými osobnostmi (viz v tomto svazku rozhovor s Aramem I. Keshishianem, moderátorem Světové rady církví a katholikem Kilíkijského arménského patriarchátu). Náležité pozornosti se bude dostávat recenzní rubrice, v níž chceme poskytnout co možná nejširší přehled vydaných publikací za dané období.

Další informace o knize

Počet stran 320
Typ Brožovaná
Rok vydání 2008
ISBN 978-80-86818-59-7
Rozměry 165 x 235 mm