Nakladatelství Pavel Mervart

PLÁNOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ VĚDY. DOKUMENTY Z ROKU 1960 KE STAVU A ROZVOJI PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH VĚD V ČESKOSLOVENSKU K VYDÁNÍ PŘIPRAVILI

Obálka knihy: Plánování socialistické vědy. Dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu K vydání připravili

Tomáš Hermann, Doubravka Olšáková

Cena 215 Kč
Běžná cena 239 Kč
Sleva 10% (24 Kč)
Dostupnost Skladem
Poštovné ZDARMA
Koupit knihu

Plánování socialistické vědy. Dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu K vydání připravili

Publikace Plánování socialistické vědy přináší rozsáhlou historickou studii a
ucelenou edici dokumentu o československé vědě v období tzv. budování
socialismu. Jedná se o archivně dochovaný soubor čtyř plánovacích studií k
rozvoji biologických, chemických, technických a matematicko-fyzikálních věd,
které byly v březnu 1960 jako neveřejný (tj. přísně tajný) materiál předloženy k
projednání Ideologickému oddělení ÚV KSČ. Tyto dokumenty jednak hodnotily
dosavadní vývoj a aktuální stav přírodních a technických věd v Československu,
především však analyzovaly jejich další perspektivy, včetně vytyčení hlavních
úkolů a návrhů opatření pro následující patnácti až dvacetileté období. Ačkoliv
ve výsledné podobě nebyly tyto plánovací studie oficiálně přijaty, podávají díky
svému komplexnímu přístupu zajímavé svědectví o postojích a strategiích tvůrců
socialistické vědní politiky. Představují proto významný pramen pro studium
dějin československé vědy ve druhé polovině 20. století. Kolektivní studie –
jejímiž autory jsou historici vědy D. Olšáková, H. Durnová, T. Hermann, M.
Hořejš a A. Míšková – zasazuje vydané dokumenty do širších souvislostí
problematiky plánování vědy a zároveň nastiňuje situace jednotlivých vědních
oblastí. Vykládá je na pozadí proměn dobové vědní politiky, vývoje centralizace
a plánování ve vědě, sovětizace československé vědy či vztahu vědy a ideologie.
Zabývá se rovněž autorstvím dokumentů a v neposlední řadě též samotným rozvojem
či konceptuálními proměnami uvnitř jednotlivých vědních disciplín v 50. a 60.
letech minulého století.

Další informace o knize

Počet stran 238
Typ Brožovaná
Rok vydání 2014
ISBN 978-80-7465-040-6
Rozměry 140 x 200 mm