Nakladatelství Pavel Mervart

EVROPSKÝ KONCEPT VÍCEJAZYČNOSTI. IDEÁLY VERSUS REALITA

Obálka knihy: Evropský koncept vícejazyčnosti. Ideály versus realita

Marie Müllerová, Lysann Schönherr Poláčková, a kol.

Cena 125 Kč
Běžná cena 139 Kč
Sleva 10% (14 Kč)
Dostupnost Skladem
Poštovné ZDARMA
Koupit knihu

Evropský koncept vícejazyčnosti. Ideály versus realita

Myšlenka evropského konceptu vícejazyčnosti ve formě 2+1 (tedy znalost
mateřštiny a nejméně dalších dvou cizích jazyků) je ideou integrující v sobě
celou řadu intencí, z nichž jednou ze stěžejních je schopnost a dovednost
obyvatel Evropy komunikovat mezi sebou na adekvátní úrovní s cílem zabezpečit
další mírový rozvoj (nejen) našeho kontinentu. Aplikace evropského konceptu do
konkrétních jazykových politik jednotlivých zemí je ovšem v kompetenci vlád
jednotlivých evropských států. Publikace nabízí krátký exkurz do reálné jazykové
politiky České republiky a Spolkové republiky Německé v posledních desetiletích
a na základě realizovaného výzkumného šetření, které se uskutečnilo v roce 2013
na vybraných českých školách východočeského regionu a německých školách v
příhraniční oblasti, přináší zajímavé poznatky o implikaci evropského konceptu
vícejazyčnosti do vzdělávací politiky daných zemí. Na příkladu německého jazyka
jako dalšího cizího jazyka v českém školství a českého jazyka jako dalšího
cizího jazyka ve spolkové zemi Sasko(SRN) ukazuje, že myšlenka evropského
konceptu vícejazyčnosti je krásná, ale na realizaci náročná vize současné
Evropy.

Další informace o knize

Počet stran 135
Typ Brožovaná
Rok vydání 2014
ISBN 978-80-7465-085-7
Rozměry 119 x 190 mm