Nakladatelství Pavel Mervart

VYPRÁVĚNÍ O MINULÝCH LETECH ANEB NESTORŮV LETOPIS RUSKÝ. NEJSTARŠÍ STARORUSKÁ KRONIKA

Obálka knihy: Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika

Michal Téra

Cena 314 Kč
Běžná cena 349 Kč
Sleva 10% (35 Kč)
Dostupnost Skladem
Poštovné ZDARMA
Koupit knihu

Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika

Takzvaný Nestorův letopis je první historiografi cké dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroruského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy. Popisuje rovněž fungování raně středověké ruské společnosti, její postupnou christianizaci, při níž se křesťanství střetávalo s přežívajícím pohanstvím, a také neustálé konfl ikty, které probíhaly jak mezi příslušníky vládnoucího rodu Rurikovců, tak s kočovníky přicházejícími z jihoruských stepí. Předkládané vydání letopisu má nahradit již zastaralý český překlad K. J. Erbena, který vznikl v 19. století, a opravit jeho nepřesnosti. Nový překlad je doplněn poznámkovým aparátem, komentáři a úvodní studií, která osvětluje vznik a obsah díla.

Další informace o knize

Počet stran 280
Typ Vázaná
Rok vydání 2015
ISBN 978-80-7465-119-9
Rozměry 145 x 210 mm