Nakladatelství Pavel Mervart

POHYB EXISTENCE. STUDIE K FENOMENOLOGII JANA PATOČKY

Obálka knihy: Pohyb existence. Studie k fenomenologii Jana Patočky

Renaud Barbaras

Cena 170 Kč
Běžná cena 189 Kč
Sleva 10% (19 Kč)
Dostupnost Skladem
Poštovné ZDARMA
Koupit knihu

Pohyb existence. Studie k fenomenologii Jana Patočky

Pohyb existence je soubor šesti esejů publikovaných při různých příležitostech a věnovaných nejrůznějším tématům, tvoří jakýsi most mezi Patočkovou filosofií a Barbarasovým vlastním fenomenologickým projektem. Mezi tato témata patří Patočkova filosofie pohybu, asubjektivní fenomenologie, negativní platonismus a další. Nastiňuje se zde konfrontace, která čtenáři

umožňuje sledovat, jakým způsobem se formovala Barbarasova vlastní fenomenologie života, ale zároveň se také jedná o originální příspěvek k patočkovským studiím.

 

Renaud Barbaras (1955) působí jako profesor současné fi losofi e na pařížské Sorbonně. Ve svém ranějším díle se zabýval především fi losofi í Maurice Merleau-Pontyho (De l’être du phénomène. Sur l’ontologie de Merleau-Ponty, 1991; Le tournant de l’expérience, 1998) a fi losofi í vnímání (La perception. Essai sur le sensible, 1994). Jeho pozdější výzkumy ho vedly k vypracování ústředního pojmu touhy jakožto nástroje pro popsání pozice subjektu ve světě (Le désir et la distance, 1999) a k systematickému zájmu o fi losofi i Jana Patočky (Le mouvement de l’existence, 2007, L’ouverture du monde. Lecture de Jan Patočka, 2011). Paralelně s tím pracuje na vlastním pojetí fenomenologie života (Introduction à une phénoménologie de la vie, 2008; La vie lacunaire, 2011), které ústí do ontologicko-kosmologických úvah v knize Dynamique de la manifestation (2013). V češtině kromě řady článků vyšly knihy Druhý (1998), Vnímání. Esej o smyslově vnímatelném (2002) a Touha a odstup (2005).

Další informace o knize

Počet stran 168
Typ Vázaná
Rok vydání 2016
ISBN 978-80-7465-197-7
Rozměry 140 x 205 mm