Nakladatelství Pavel Mervart

SMÍŠENÁ ÚŘEDNÍ KNIHA POLENSKO-PŘIBYSLAVSKÉHO PANSTVÍ: URBÁŘ PANSTVÍ Z ROKU 1636 A OPISY ZEJDLICOVSKÝCH PÍSEMNOSTÍ Z LET 1597–1618. DIPLOMATICKO-PALEOGRAFICKÝ ROZBOR A EDICE PRAMENE

Obálka knihy: Smíšená úřední kniha polensko-přibyslavského panství: Urbář panství z roku 1636 a opisy zejdlicovských písemností z let 1597–1618. Diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene

Martin Janda

Cena 359 Kč
Běžná cena 399 Kč
Sleva 10% (40 Kč)
Dostupnost Skladem
Poštovné ZDARMA
Koupit knihu

Smíšená úřední kniha polensko-přibyslavského panství: Urbář panství z roku 1636 a opisy zejdlicovských písemností z let 1597–1618. Diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene

Archivní fond Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled, který je uložen v Moravském zemském archivu v Brně, v sobě mimo jiné ukrývá jednu úřední knihu hodnou zvýšené pozornosti. Tato kniha je smíšeného charakteru, neboť obsahuje opisy různých písemností šlechtického rodu Zejdliců ze Šenfeldu datovaných do let 1597–1618 a nejstarší (známý) dochovaný urbář polensko-přibyslavského panství z roku 1636. 
Předkládaná publikace přináší diplomaticko-paleografický rozbor pramene a jeho kritickou edici, ukazuje též možnosti jeho využití, přičemž hlavní pozornost věnuje urbáři. Je zdetak zahrnuto i pojednání o studiu urbářů v českých zemích (včetně nastínění významu urbářů pro výzkum dějin venkova) a představení dalších pramenů vhodných pro komparaci s předmětným polensko-přibyslavským urbářem. Nechybí ani kapitoly pojednávající o polensko-přibyslavském panství, vrchnostenské správě a organizaci hospodářství na panství v první polovině 17. století. Pro větší přehlednost jsou opisy písemností zpracovány také v tabulce formou stručných regestů a zahrnuta je i schematická mapa panství zachycující lokality z urbáře.

Další informace o knize

Počet stran 544
Typ Brožovaná
Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7465-300-1
Rozměry 140 x 205 mm