Nakladatelství Pavel Mervart

THE JOURNAL OF CULTURE. ČÍSLO 1, ROČNÍK 6, 2017

Obálka knihy: The Journal of Culture. Číslo 1, ročník 6, 2017

Cena 90 Kč
Běžná cena 100 Kč
Sleva 10% (10 Kč)
Dostupnost Skladem
Poštovné ZDARMA
Koupit knihu

The Journal of Culture. Číslo 1, ročník 6, 2017

První monotematickéčíslo 6. ročníku periodika The Journal of Culture je věnováno vizuální antropologii, která tvoří svébytnou subdisciplínu sociokulturní antropologie. O expanzi vizuální antropologie, tematické oblasti antropologie, lze uvažovat až v 60. a 70. letech 20. století, protože do té doby se rozvíjela v rámci terénních antropologických výzkumů v podobě etnografického filmu a etnografické fotografie. V průběhu 80 a 90. let se ale již vizuální antropologie prosadila na více obecné a stále více uznávané úrovni, neboť se snažila postihnout co nejširší spektrum vizuality člověka, společnosti a kultury. V současnosti se jedná o prestižní antropologickou disciplínu, která usiluje o studium rozmanitých vizuálních dimenzí lidské existence s cílem zachytit jejich smysl, roli a funkci ve společnosti. Stále více narůstající vliv vizuální antropologie posiluje skutečnost, že spolupracuje s dalšími společenskovědními i uměnovědnými disciplínami, jež vnímají vizualitu jako důležitý gnoseologický nástroj studia lidské společnosti.Různorodé pole promýšlení vizualitynabízí autoři jednotlivých studií.

Eva Šlesingerová, Život jako biotechnologické umělecké dílo: Antropologie a umění živého Jana Kopelentova Rehak, Sacred Grounds in Baltimore: “Dignifying Beauty”, “Open Canvas”, “Garden Magic” and “Rebel City”

Petr Kostrhun,Archeologie a umění

Augustin F.C. Holl, Beyond Shamanism: Dissecting the Painting from Snake Rock in Namibia

Lívia Šavelková, Indiáni, hraný film a kinematografie tzv. čtvrtého světa

Kristýna Řeháčková, Oblast totemových sloupů: Stručná charakteristika jejich vzniku a vývoje na americkém severozápadním pobřeží

Další informace o knize

Počet stran 58
Typ Brožovaná
Rok vydání 2018
ISBN
Rozměry 210 x 295 mm