Nakladatelství Pavel Mervart

SLAVISTIKA V MODERNÍM SVĚTĚ

Obálka knihy: Slavistika v moderním světě

Marek Příhoda, Hana Vaňková

Cena 251 Kč
Běžná cena 279 Kč
Sleva 10% (28 Kč)
Dostupnost Skladem
Poštovné ZDARMA
Koupit knihu

Slavistika v moderním světě

Sborník „Slavistika v moderním světě“ vznikl na základě referátů přednesených na Konferenci mladých slavistů, jež se uskutečnila 24. a 25. října 2007 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K aktivní účasti byli přizváni zájemci ze slavistických pracovišť po celé České republice a z podobně profilovaných zahraničních akademických institucí. V pořadí třetí Konference mladých slavistů se zúčastnilo 41 referentů z dvanácti zemí (Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina). Ve sborníku publikuje 34 účastníků z devíti zemí: Černá Hora (1), Česká republika (10), Chorvatsko (1), Litva (1), Maďarsko (2), Polsko (10), Rakousko (1), Rusko (4), Slovensko (1), Ukrajina (3); objevují se články z různých vědních oblastí v češtině, chorvatštině, kašubštině, polštině, ruštině, slovenštině, srbštině a ukrajinštině. Formální rozdělení sborníku na sedm oddílů respektuje základní konferenční sekce (Jazyková politika slovanského areálu; Evropa v zrcadle ruské kultury; Slovanské literatury mezi tradicí a nihilismem; České téma ve slovanských literaturách 19. a 20. století; Bilingvismus a diglosie u slovanských obyvatel Evropy; Role dialektů při utváření spisovných slovanských jazyků; Stereotypy v národním vědomí slovanských etnik). Příspěvky, které zazněly během konference, i studie uveřejněné v předkládaném publikačním výstupu naznačují formou dílčích analýz základní problémy, s nimiž se etnicky slovanský areál potýkal v minulosti a se kterými se jistě bude muset vypořádávat i do budoucna (především problémy národní identity, přístup k vlastní kulturní tradici, dodnes neuzavřené konstituování národních jazyků i stále probíhající etnicko-formativní procesy). Nikoli náhodně byl podobně jako v případě druhého ročníku do programu zařazen zvláštní okruh věnovaný Rusku, které představuje pro většinu národních prostředí střední Evropy a Balkánu jednu z konstant při hledání vlastní svébytnosti či zásadní téma společenských i politických...

Další informace o knize

Počet stran 356
Typ Brožovaná
Rok vydání 2009
ISBN 978-80-86818-69-6
Rozměry 145 x 205 mm