Nakladatelství Pavel Mervart

NÁVRAT / HEIMKEHR: VÝBOR Z JEDENÁCTI SBÍREK / AUSWAHL AUS ELF LYRIKSAMMLUNGEN

Obálka knihy: Návrat / Heimkehr: Výbor z jedenácti sbírek / Auswahl aus elf Lyriksammlungen

Bronislava Volková

Cena 242 Kč
Běžná cena 269 Kč
Sleva 10% (27 Kč)
Dostupnost Skladem
Poštovné ZDARMA
Koupit knihu

Návrat / Heimkehr: Výbor z jedenácti sbírek / Auswahl aus elf Lyriksammlungen

Návrat – Heimkehr přináší dvojjazyčné česko-německé vydání reprezentativního výboru z lyrické tvorby jednoho z nejvýznačnějších českých hlasů posledních desetiletí. Existencialistická bezpodmínečnost se propojuje se smyslovou metafyzičností, imaginace s intelektem, individuální neodbytnost s vědoucí lakoničností vypovídající o conditio humana – to vše spoluvytváří významuplné prosazení jednotlivce nad chaotickým světem.
Bronislava Volková prožila většinu svého aktivního tvůrčího života v americkém exilu jako profesorka bohemistiky a slavistiky na Indiana University, Bloomington. Předtím vyučovala rovněž na univerzitách v Kolíně a v Marburku. Od osmdesátých let, kdy začala publikovat v mnichovském nakladatelství Poezie mimo Domov (PmD) / Poetry Abroad, se ujala jejích básní řada překladatelů. Ti všichni jsou zde zastoupeni. Ve spolupráci s autorkou do němčiny přeložili Ota Filip, Peter Jankovský, Kristina Kallert,  Ines Spieker, Vladimír Vlasatý.

Návrat – Heimkehr bietet in zweisprachiger tschechisch-deutscher Edition einen repräsentativen Querschnitt durch das lyrische Lebenswerk einer der markantesten tschechischen Stimmen der letzten Jahrzehnte. Existenzialistische Unbedingtheit verbindet sich mit sinnlicher Metaphysik, Imagination mit Intellekt, individuelle Beharrlichkeit mit wissender Lakonie um die conditio humana – in allem ein bedeutendes Bekenntnis zur Selbstbehauptung des Individuums über eine chaotische Welt hinaus.
Bronislava Volková hat den größten Teil ihres aktiv schaffenden Lebens – nach einer Lehrtätigkeit auch an den Universitäten in Köln und Marburg – als Professorin für Bohemistik und Slavistik an der Indiana University, Bloomington, im US-amerikanischen Exil verbracht. Seit den 1980er Jahren, als die Autorin ihre ersten Lyrikbände im Münchener Exil-Verlag Poezie mimo Domov (PmD) / Poetry Abroad vorzulegen begann, hat sich ihrer Gedichte eine Reihe von Übersetzern angenommen. Sie alle sind hier vertreten. In Zusammenarbeit mit der Autorin übersetzt von Ota Filip, Peter Jankovský, Kristina Kallert,  Ines Spieker, Vladimír Vlasatý

Další informace o knize

Počet stran 204
Typ Vázaná
Rok vydání 2019
ISBN 978-80-7465-379-7
Rozměry 135 x 200 mm