• HLAVNÍ STRANA
 • KATALOG
 • AUTOŘI
 • VĚDECKÁ REDAKCE
 • KONTAKT

 • JAN DLASK

  Jan Dlask (*1973 v Pardubicích) vystudoval finštinu a švédštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde na oddělení finských studií vědecky a pedagogicky působí od roku 2002, nyní jako odborný asistent. Přednáší hlavně finskou literaturu, její české překlady také recenzuje v kulturním tisku. Absolvoval několik zahraničních stáží, mj. na univerzitách v Helsinkách a v Turku ve Finsku. Specializuje se na švédskojazyčnou literaturu z této země, často z literárněsociologické perspektivy (např. prizmatem koncepce literárního pole Pierra Bourdieua). Dříve také externě vyučoval švédštinu a finštinu na Univerzitě Pardubice a příležitostně z těchto jazyků překládal či tlumočil.

  Knihy autora:


  Pro zákazníky

  Užitečné informace