• HLAVNÍ STRANA
 • KATALOG
 • AUTOŘI
 • VĚDECKÁ REDAKCE
 • KONTAKT

 • HOSPODINŮV ZÁKON V PĚTI KNIHÁCH MOJŽÍŠOVÝCH

  Obálka knihy: Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových

  Pavel Větrovec

  Cena 161 Kč
  Běžná cena 179 Kč
  Sleva 10% (18 Kč)
  Dostupnost Skladem
  Poštovné a balné ZDARMA
  Vložit do košíku

  Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových

  Kniha je v zásadě přehledem o obsahu a vývoji interpretace prvních pěti knih Bible, takzvaného Mojžíšova zákona. Forma zpracování téma zpřístupňuje i širšímu okruhu zájemců. Autorský text doprovázejí krátké ukázky hebrejského textu s překladem.

  Úvod čtenáře seznámí se základními pojmy, rozsahem, obsahem a literárními druhy biblických knih. Přibližuje literárněhistorické problémy a poměrně rozsáhlé dějiny exegeze až po aktuální stav bádání. Následující tři kapitoly se soustřeďují na velké úseky biblického vyprávění Tóry: „dějiny“ počátků, příběhy patriarchů ve vyprávěcích cyklech a konečně příběhy Mojžíše a jeho lidu při cestě z Egypta do zaslíbené země. Na vyprávění logicky navazuje i legislativa – zvlášť významné jsou Desatero, smlouva a tři velké právní kodexy v knihách Tóry. Závěr stručně hodnotí dopady Tóry na další biblické knihy a tradici, zejména židovskou a křesťanskou.

  Publikaci lze využít jak pro systematické studium, tak jako informaci o základních teologických liniích a pojmech v Tóře.

  Počet stran 176
  Typ Brožovaná
  Rok vydání 2016
  ISBN ISBN 978-80-7465-238-7
  Rozměry 120 x 190 mm
  Edice Bibliotheca Teologica

  Pavel Větrovec

  Pavel Větrovec, římskokatolický kněz, premonstrát kláštera v Teplé, vyučující biblistiky na KTF Univerzity Karlovy. Nar. 16. 5. 1965 v Plzni, maturoval roku 1983 na SPŠ stavební v Plzni, promoval na ČVUT, FSv v Praze roku 1987 (Ing.), v letech 1988–1990 absolvoval postgraduální studium stavební mechaniky. Roku 1990 vstoupil do Kanonie premonstrátů v Teplé, studia ke kněžství absolvoval v Římě (Sant’ Anselmo a Gregoriana), 30. 9. 1994 složil v klášteře Teplá slavné sliby, 16. 12. 1995 tam byl vysvěcen na jáhna a 29. 6. 1996 na kněze. V letech 1998–2001 absolvoval doktorské studium biblické teologie na KTF UK (Th. D.), v letech 2002–2005 absolvoval licenciátní studium na římském Papežském biblickém institutu (S. S. L.). Od roku 2000 pedagogicky působí na KTF UK v Praze. Jako kněz působil v pastoraci farností Klášter Teplá, Mariánské Lázně, Cheb, Velká Hleďsebe, Plasy a Manětín. Nyní je farářem v Bečově nad Teplou.

  Další knihy autora Pavel Větrovec

  Další knihy, které by vás mohly zajímat...


  Pro zákazníky

  Užitečné informace